Въпроси и отговори

Защо листата на млада круша са покрити с тъмни петна


Добър ден, кажете ми какво се случва с листата на млада круша? Нуждаете се от съвет. Благодаря на всички, които отговориха

Отговори:

Не мога да кажа със сигурност, но изглежда като краста. Необходимо е да се пръска Skor или Hom.