Въпроси и отговори

Ще растат ли иглите в араукария при правилна грижа


Добре дошли! В моите клони на араукария бяха голи, игли отпаднаха. Изглежда, че съм го пресушил. Кажете ми, при правилна грижа иглите ще пораснат обратно или това е всичко?

Отговори:

Умрях. Въпреки че 5 години растеше нормално.