Въпроси и отговори

Трябва ли всички листа от ягоди да бъдат отрязани през август


Здравейте Според вас необходимо ли е да отрежете всички листа от ягоди през август? Спомням си, че преди баба ми винаги го отрязваше, но в държавното стопанство на Ленин ми казаха, в никакъв случай. Казват, че прекарват целия си живот на ягоди, никога не премахват листа. Какво е вашето мнение?

Отговори:

И аз се чудя на ягодите?